یازده روش درمانی برای درمان لکه های آکنه

بنزوئیل پراکسید بدون نسخه (OTC)

مونکلر ، Jeanine B. Downie ، متخصص پوست نیویورک می گوید اگر ماسک اصلی ترین نگرانی شماست ، از ماسک پارچه ای یا ماسک ابریشمی قابل شستشو استفاده کنید – و آن را روزانه بشویید. جوش های خود را انتخاب نکنید در غیر این صورت باعث ایجاد زخم می شوند و آکنه شما را بسیار بدتر می کنند. بسته به آنچه که شما به عنوان درمان لکه های آکنه استفاده می کنید ، روی کرم های آنتی بیوتیکی نسخه دارویی یا بنزوئیل پراکسید بدون نسخه پزشک ، نقطه بگذارید.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>