Monthly Archives جولای 2021

آیا این ابزار پیشرفته Dyson در موهای زائد در خانه است؟

هنگامی که با CurrentBody ملاقات کردم ، به دو دلیل از یادگیری پیشنهادات جدید آنها بسیار هیجان زده شدم: آنها بیش از هر کس دیگری در جهان گزینه های بیشتری برای دستگاه های زیبایی در خانه دارند و آنها همیشه به دنبال جدیدترین ، بهترین فناوری و آوردن هستند نوآوری های جدید در بازار ایالات متحده

در حال حاضر ، پیشنهادات CurrentBody شامل دستگاه هایی است که آنها “A-Beauty” نامیده اند یا ابزارهای پیشرفته از کشورهای آسیایی مانند چین و ژاپن ، جایی که پیشرفت های فن آوری در همه صنایع از جمله زیبایی انجام می شود...

Read More