8 شراب بهتر برای شما که از سلامتی شما جلوگیری نمی کنند

شراب خشک (با قیمت 94 دلار)

این سرویس اشتراک شراب مورد تایید افراد مشهور ، مجموعه ای متشکل از شرابهایی را تهیه می کند که از مزارع خانوادگی تهیه می شوند و در آزمایشگاه های مستقل آزمایش می شوند تا اطمینان حاصل شود که هر بطری از استانداردهای دقیق کیفیت برخوردار است.

جنیفر هانوی ، متخصص تغذیه نیز “طرفدار بزرگ” این برند است. وی توضیح می دهد: “شراب ها به صورت ارگانیك پرورش می یابند و فاقد قند یا مواد افزودنی اضافی هستند. “اینها هنگام تلاش برای به حداقل رساندن سموم غذایی ، رعایت رژیم کم کربوهیدرات یا فقط برای جلوگیری از خماری که بیشتر شراب های معمولی ایجاد می کنند ، عالی هستند!”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>